Metric
SAE

WCT375048

.375" x 48" Wrapped Carbon Tube
0.430"
.372"
48"
1.605 oz
$25.32
$23.51
$21.63
$19.44