Metric
SAE
.500" x 60" Wrapped Carbon Tube - Twill
0.588"
.496"
60"
4.050 oz
$56.59
$51.98
$45.96
$41.59