Metric
SAE

WCT500060

.500" x 60" Wrapped Carbon Tube
0.578"
.496"
60"
3.744 oz
$37.68
$33.82
$31.44
$28.64