Metric
SAE

WCT875060

.875" x 60" Wrapped Carbon Tube
0.997"
.880"
60"
9.290 oz
$79.85
$72.02
$64.19
$56.37