Metric
SAE

WCT750060

.750" x 60" Wrapped Carbon Tube
0.872"
.755"
60"
8.090 oz
$61.36
$56.61
$51.86
$47.11